Polityka Prywatności

Informacja o ochronie prywatności

Spis treści
1. Dane kontaktowe
2. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych użytkownika
3. Przetwarzanie danych użytkownika
3.1 Odwiedzanie naszych witryn i tworzenie plików dziennika
3.2 Rejestracja
3.3 Przesyłanie aplikacji o pracę
3.4 Wiadomości e-mail o treści marketingowej
3.5 Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy lub pocztę e-mail
3.6 Cechy/Funkcje sklepu internetowego dotyczące zamawiania produktów lub usług — Dział Produktów Konsumenckich
3.6.1 Wirecard Bank AG, RatePay GmbH i Klarna Bank AB (publ)
3.6.2 PayPal
3.7 Funkcja blogowania z możliwością zamieszczania komentarzy / usługa MyOlympus — Dział Produktów Konsumenckich
3.8 Wiadomości e-mail dotyczące statusu napraw produktów konsumenckich
3.9 Ankieta satysfakcji dla klientów systemów medycznych
4. Usuwanie konta MyOlympus lub konta w sklepie internetowym Olympus — Dział Produktów Konsumenckich
5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
6. Prawa użytkownika
6.1 Prawo do wycofania oświadczenia o wyrażeniu zgody w związku z ochroną danych (art. 7 ust. 3 RODO)
6.2 Prawo do informacji (Artykuł 15 RODO)
6.3 Prawo do korekty danych (Artykuł 16 RODO)
6.4 Prawo do usunięcia danych — „prawo do bycia zapomnianym” (Artykuł 17 RODO)
6.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania (Artykuł 18 RODO)
6.6 Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych (Artykuł 19 RODO)
6.7 Prawo do przenoszenia danych (Artykuł 20 RODO)
6.8 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie (Artykuł 22 RODO)
6.9 Prawo do sprzeciwu (Artykuł 21 RODO)
6.10 Prawo odwołania się do organu nadzorczego (Artykuł 77 RODO)
7. Aktualizacje naszych Warunków prywatności i Zasad stosowania plików cookie
8. Informacja na temat hostingu

Informacja o ochronie prywatności
Prywatność użytkownika oraz bezpieczeństwo jego danych osobowych mają dla nas bardzo duże znaczenie. Udostępniamy zatem niniejszą Informację o ochronie prywatności, aby zgodnie z unijnym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE 2016/679) — RODO w przejrzysty sposób przekazać użytkownikowi następujące informacje:
• Kto przetwarza dane użytkownika
• Dlaczego przetwarzanie danych użytkownika jest dla nas ważne
• Jakie rodzaje danych przetwarzamy
• Kiedy przetwarzamy dane użytkownika
• Prawa użytkownika dotyczące przetwarzania jego danych
Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Informacją o ochronie prywatności. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykorzystania plików cookie w naszych witrynach, należy zapoznać się z Zasadami stosowania plików cookie.

1. Dane kontaktowe
Dane kontaktowe administratora danych dla tej witryny znajdują się w stopce.
Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Grupy, należy przesłać wiadomość e-mail na adres dataprotection@olympus-europa.com

2. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych użytkownika
Dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy, wyłącznie jeśli jest to konieczne w celu zapewnienia funkcjonalnej i wygodnej w obsłudze witryny oraz udostępnienia użytkownikowi treści i usług. Przetwarzamy dane użytkownika wyłącznie w zakresie i przypadkach, w jakich jest to dozwolone na mocy krajowych oraz europejskich przepisów prawa. Podstawy prawne przetwarzania danych zostały dla każdego przypadku wyjaśnione poniżej. Wyjaśniamy również przyczyny przetwarzania danych użytkownika oraz omawiamy sytuacje i usługi, w których takie przetwarzanie ma miejsce. Dane użytkownika przechowywane są do czasu ustania celu takiego przechowywania. W wybranych przypadkach europejskie lub krajowe przepisy ustawowe lub wykonawcze bądź inne regulaminy lub umowy, którym podlegamy, przewidują dłuższy lub krótszy okres przechowywania danych. Dane zostaną wówczas usunięte z upływem tego okresu. Dalsze szczegóły zostały podane w opisach dla poszczególnych przypadków zamieszczonych poniżej.

3. Przetwarzanie danych użytkownika

3.1 Odwiedzanie naszych witryn i tworzenie plików dziennika
Każdorazowo podczas wizyty użytkownika w witrynie system automatycznie gromadzi dane i informacje z jego systemu komputerowego. Gromadzimy następujące dane:
• Adres IP
• Rodzaj/wersja przeglądarki
• Urządzenie
• System operacyjny
• Data i godzina dostępu
• Kraj
• Język
Te dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Wspomniane dane nie są przechowywane z innymi danymi osobowymi. Adres IP użytkownika jest tymczasowo przechowywany w naszym systemie, ponieważ jest to niezbędne w celu udostępnienia witryny na komputerze użytkownika. Adres IP użytkownika jest przechowywany przez czas, w którym użytkownik korzysta z naszej witryny. Przechowywanie danych w plikach dziennika umożliwia zatem działanie witryny. Dane te wykorzystujemy również w celu optymalizacji działania witryny i zwiększenia bezpieczeństwa naszych systemów technologii informacyjnej. Nie będziemy w tym kontekście korzystać z takich danych do celów marketingowych. Podstawę prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim dane te zostały zgromadzone. Dane wymagane w celu zapewnienia działania witryny zostaną usunięte po zakończeniu sesji. Wszelkie pozostałe dane będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zgromadzone. Gromadzenie danych na potrzeby udostępniania witryny oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do działania witryny.

3.2 Rejestracja
Nasze witryny oferują użytkownikowi możliwość zarejestrowania się do różnych usług. Więcej informacji dotyczących wybranych platform rejestracyjnych znajduje się na listach rozwijanych poniżej.

Rejestracja w celu utworzenia profilu (Rejestracja)
Aby utworzyć profil osobisty w naszych witrynach, należy w masce wprowadzania danych podać wybrane dane. Wprowadzone dane są do nas przekazywane, a następnie przechowywane przez nas i przesyłane innym podmiotom grupy Olympus w Europie. W procesie rejestracji obowiązkowo gromadzone są następujące dane:

• Zwrot grzecznościowy
• Imię
• Nazwisko
• Numer identyfikacji podatkowej w przypadku Włoch
• Ulica i numer
• Kod pocztowy
• Miejscowość
• Kraj
• Telefon
• E-mail

• Hasło
• Zgoda na Warunki użytkowania (MyOlympus)

W ustawieniach konta oraz w wybranych witrynach użytkownik może również dobrowolnie podać inne informacje profilowe, tj.:
• Tytuł
• Spółka
• Nr VAT
• Dodatkowy adres
• Region
• Numer faksu
• Data urodzenia
• Spółka
• Zdjęcie
• Rejestracja produktu (data zakupu i numer seryjny urządzenia)
• Subskrypcja newslettera

Podstawą prawną rejestracji, która wymagana jest do realizacji umowy zwartej z użytkownikiem, jest art. 6 ust. 1 b) RODO. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie nam takich informacji, dane te wykorzystamy w celu zarządzania procesami rejestracji produktów i połączenia ich z kontem użytkownika. Należy pamiętać, że po pomyślnej rejestracji użytkownik może logować się również do innych platform, takich jak MyOlympus-Community, nasz sklep internetowy lub platforma Test & Wow. Podczas pierwszego takiego logowania użytkownik może być jednak zobowiązany do podania dodatkowych danych.

Dane użytkownika zostaną usunięte po upływie okresu wymaganego do realizacji celu gromadzenia tych danych. Zasada ta dotyczy związanych z umowami danych, które nie są już wymagane do realizacji takich umów. Możemy być umownie lub prawnie zobowiązani do przechowywania danych nawet po dacie rozwiązania umowy (np. do celów podatkowych).
Użytkownik może w dowolnym momencie anulować rejestrację. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić swoje dane poprzez zmianę ustawień na stronie profilu. Jeśli dane są niezbędne do realizacji umowy lub wykonania środków poprzedzających umowę, wcześniejsze usunięcie danych może nastąpić, wyłącznie jeśli obowiązek umowny lub prawny dopuszcza takie usunięcie.

Rejestracja w celu utworzenia profilu (Rejestracja) / do usług MyOlympus
Aby utworzyć profil osobisty w naszych witrynach, należy w masce wprowadzania danych podać wybrane dane. Wprowadzone dane są do nas przekazywane, a następnie przechowywane przez nas i przesyłane innym podmiotom grupy Olympus w Europie. W procesie rejestracji gromadzone są następujące dane:
• Zwrot grzecznościowy
• Imię
• Nazwisko
• Pseudonim
• E-mail
• Kraj
• Hasło
• Kontrola „Nie jestem robotem”
• Zgoda na Warunki użytkowania (MyOlympus)

W ustawieniach konta oraz w wybranych witrynach użytkownik może również dobrowolnie podać inne informacje profilowe, tj.:
• Ulica i numer
• Kod pocztowy
• Miejscowość
• Numer telefonu
• Data urodzenia
• Zdjęcie
• Awatar
• Rejestracja produktu (data zakupu i numer seryjny urządzenia)
• Istnieje możliwość podania dodatkowych informacji dotyczących zainteresowań użytkownika związanych z produktami lub usługami
• Treści do profilu publicznego/wizytówki obejmujące elementy tekstowe i graficzne
• Subskrypcja newslettera

Podstawą prawną rejestracji, która wymagana jest do realizacji umowy zwartej z użytkownikiem, jest art. 6 ust. 1 b) RODO. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie nam takich informacji, dane te wykorzystamy w celu zarządzania procesami rejestracji produktów i połączenia ich z kontem użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z umownymi „Warunkami użytkowania” MyOlympus.
Należy pamiętać, że po pomyślnej rejestracji użytkownik może logować się również do innych platform, takich jak MyOlympus-Community, nasz sklep internetowy lub platforma Test & Wow. Podczas pierwszego takiego logowania użytkownik jest zobowiązany do podania dodatkowych danych.
Dane użytkownika zostaną usunięte po upływie okresu wymaganego do realizacji celu gromadzenia tych danych. Zasada ta dotyczy związanych z umowami danych, które nie są już wymagane do realizacji takich umów. Możemy być umownie lub prawnie zobowiązani do przechowywania danych nawet po dacie rozwiązania umowy (np. do celów podatkowych).

Użytkownik może w dowolnym momencie anulować rejestrację. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić swoje dane poprzez zmianę ustawień na stronie profilu. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę udzieloną podczas rejestracji. Jeśli dane są niezbędne do realizacji umowy lub wykonania środków poprzedzających umowę, wcześniejsze usunięcie danych może nastąpić, wyłącznie jeśli obowiązek umowny lub prawny dopuszcza takie usunięcie.

Rejestracja w celu uczestnictwa w wydarzeniu / usłudze MyOlympus
Aby wziąć udział w wydarzeniu promowanym przez społeczność MyOlympus, użytkownik jest zobowiązany do podana danych w masce wprowadzania danych. Wprowadzone dane są do nas przekazywane, a następnie przechowywane przez nas i przesyłane innym podmiotom grupy Olympus w Europie. W procesie rejestracji gromadzone są następujące dane:
– Zwrot grzecznościowy (płeć) — obowiązkowo
– Imię — obowiązkowo
– Nazwisko — obowiązkowo
– E-mail — obowiązkowo
– Telefon — opcjonalnie
– Spółka — opcjonalnie
– Kraj — opcjonalnie
– Miejscowość — opcjonalnie
– Ulica — opcjonalnie
– Numer domu — opcjonalnie
– Kod pocztowy — opcjonalnie

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Dane użytkownika zostaną usunięte po upływie okresu wymaganego do realizacji celu gromadzenia tych danych. Zasada ta dotyczy związanych z umowami danych, które nie są już wymagane do realizacji takich umów. Możemy być umownie lub prawnie zobowiązani do przechowywania danych nawet po dacie rozwiązania umowy (np. do celów podatkowych).

Rejestracja na szkolenia
Aby zarejestrować się na szkolenie medyczne oferowane w naszej witrynie, należy wypełnić maskę wprowadzania danych lub, jeśli użytkownik wypełnił już taką maskę, należy zalogować się na profilu szkoleniowym „My Olympus”. Wprowadzone dane są przekazywane do nas i przez nas przechowywane. Dla użytkownika zostanie utworzony profil szkoleniowy „My Olympus”. Dane będą przetwarzane przez naszego umownego partnera w zakresie usług (więcej informacji znajduje się w Rozdziale 5 poniżej). W procesie rejestracji gromadzone są następujące dane:
• Zwrot grzecznościowy
• Imię i nazwisko
• Login
• Hasło
• Język
• Zawód/Funkcja
• Dział
• Szpital/Praktyka lekarska/Spółka
• Adres
• Kod pocztowy
• Miejscowość
• Kraj
• Użytkownik może również dobrowolnie dodać inne dane, np. tytuł akademicki
• Dziedzina
• Stanowisko
• Numer telefonu

Realizację usługi rejestracji powierzyliśmy firmie Haufe-Umantis AG.

Dane użytkownika wykorzystujemy do:
• Przetwarzania pytań użytkownika dotyczących szkoleń oraz nawiązania kontaktu z użytkownikiem do celów organizacyjnych
Przed zakończeniem rejestracji poprosimy użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych przez firmę Olympus oraz udostępnimy niniejszą politykę prywatności (poprzez podanie hiperłącza). Podstawą prawną dozwolonego przez użytkownika przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 a) RODO. Ponadto rejestracja wymagana jest do realizacji umowy zawartej z użytkownikiem. Zatem art. 6 ust. 1 b) RODO stanowi dodatkową podstawę prawną, gdyż dane osobowe użytkownika wykorzystujemy w celu jego rejestracji na wybrane szkolenie.
Dane użytkownika zostaną usunięte po upływie okresu wymaganego do realizacji celu gromadzenia tych danych. Zasada ta dotyczy związanych z umowami danych, które nie są już wymagane do realizacji takich umów. Możemy być umownie lub prawnie zobowiązani do przechowywania danych nawet po dacie rozwiązania umowy (np. do celów podatkowych).

3.3 Przesyłanie aplikacji o pracę
Aby przesłać aplikację o pracę za pomocą naszej witryny, użytkownik musi podać dane w masce wprowadzania danych (rejestracja nie jest wymagana) i kliknąć przycisk przesyłania. Przekazane w ten sposób dane są przez nas przechowywane. Dane będą przetwarzane przez naszego umownego partnera w zakresie usług (więcej informacji znajduje się w Rozdziale 5 poniżej).
W procesie rejestracji gromadzone są następujące dane:
• Zwrot grzecznościowy
• Imię
• Nazwisko
• Adres e-mail i login
• Hasło
• Język użytkownika
• List motywacyjny i CV
• „Jak się Państwo o nas dowiedzieli”
• Dalsze udostępnianie danych — możliwość zaznaczenia opcji ƒ„Zgadzam się na przechowywanie moich danych po odrzuceniu mojej aplikacji o pracę oraz na informowanie mnie o przyszłych wakatach” i „Chcę, aby moje dane zostały usunięte po zakończeniu bieżącego procesu rekrutacji”

Przed zakończeniem procesu aplikacji poprosimy użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych przez firmę Olympus oraz poinformujemy o dostępności niniejszej polityki prywatności (poprzez podanie hiperłącza do niniejszej polityki prywatności). Podstawą prawną dozwolonego przez użytkownika przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 a) RODO. Ponadto przetwarzanie danych użytkownika wymagane jest do realizacji zobowiązań przedumownych, a zatem art. 6 ust. 1 b) RODO stanowi dodatkową podstawę prawną.

Realizację usługi rejestracji powierzyliśmy firmie Haufe-Umantis AG.
Dane użytkownika zostaną usunięte po upływie okresu wymaganego do realizacji celu gromadzenia tych danych. Zasada ta dotyczy związanych z umowami danych, które nie są już wymagane do realizacji takich umów. Możemy być umownie lub prawnie zobowiązani do przechowywania danych nawet po dacie rozwiązania umowy (np. do celów podatkowych). Okresy przechowywania danych obowiązujące w takich przypadkach muszą być określane indywidualnie dla poszczególnych umów i stron umownych.

Użytkownik może w dowolnym momencie anulować rejestrację. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić zapisane dane. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę udzieloną podczas rejestracji. Jeśli dane są niezbędne do realizacji umowy lub wykonania środków poprzedzających umowę, wcześniejsze usunięcie danych może nastąpić, wyłącznie jeśli obowiązek umowny lub prawny dopuszcza takie usunięcie.

3.4 Wiadomości e-mail o treści marketingowej
W naszych witrynach użytkownik może dobrowolnie zaprenumerować newsletter informujący o aktualnych atrakcyjnych ofertach.
Jeśli użytkownik chce otrzymywać nasze newslettery, korzystamy zasadniczo z tak zwanej procedury podwójnej zgody. Oznacza to, że po rejestracji użytkownik otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania newsletterów. Jeśli rejestracja nie zostanie potwierdzona, dane użytkownika zostaną automatycznie usunięte. Dodatkowo przechowujemy datę rejestracji i potwierdzenia. Taka procedura służy potwierdzeniu rejestracji oraz w razie potrzeby do wyjaśnienia ewentualnego nadużycia danych osobowych użytkownika.

Aby otrzymywać newslettery z Działu Produktów Konsumenckich, wymagana jest rejestracja konta MyOlympus. Wprowadzenie dalszych, odrębnie oznaczonych danych, np. „moje zainteresowania”, jest dobrowolne, a dane takie zostaną wykorzystane w komunikacji z użytkownikiem. Po potwierdzeniu zapiszemy adres e-mail użytkownika w celu przesyłania mu newsletterów. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ponadto przetwarzanie danych użytkownika wymagane jest do realizacji zobowiązań przedumownych, a zatem art. 6 ust. 1 b) i f) RODO stanowi dodatkową podstawę prawną, gdyż przetwarzanie tych danych jest konieczne w celu wysyłania newslettera.
Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie newslettera i anulować jego subskrypcję. Użytkownik może cofnąć zgodę poprzez kliknięcie łącza podanego w każdej wiadomości e-mail zawierającej newsletter lub poprzez przesłanie wiadomości na adres kontaktowy podany w stopce.

Należy pamiętać, że podczas wysyłania newsletterów dokonujemy oceny zachowań użytkowników. Na potrzeby takiej oceny wysyłane wiadomości e-mail zawierają tak zwane sygnały nawigacyjne lub piksele monitorujące stanowiące jednopikselowe pliki graficzne zapisane w naszej witrynie. W celu dokonania oceny łączmy przetwarzane przez nas dane i sygnały nawigacyjne z adresem e-mail oraz indywidualnym identyfikatorem użytkownika. Łącza przesłane w newsletterach również zawierają taki identyfikator. Korzystając z uzyskanych danych, tworzymy profil użytkownika, tak aby dopasować newsletter do jego indywidualnych zainteresowań.

Rejestrujemy, czy i kiedy użytkownik czyta newslettery oraz które łącza klika i na tej podstawie określamy indywidualne zainteresowania użytkownika. Dane są przetwarzane przez naszego umownego partnera w zakresie usług. Dane te łączymy z działaniami podjętymi przez użytkownika w naszej witrynie.

Informacje są przechowywane wyłącznie przez okres, w którym użytkownik pozostaje subskrybentem newslettera. Po rezygnacji z subskrypcji dane są anonimizowane i przechowywane wyłącznie do celów statycznych. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych opartego na zgodzie wyrażonej przed jej wycofaniem.

3.5 Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy lub pocztę e-mail
Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami poprzez formularz kontaktowy lub pocztę e-mail, dane osobowe przekazane w wiadomości lub podane w formularzu będą podlegać przechowywaniu.

Przetwarzamy następujące dane wprowadzone do formularza kontaktowego (maksymalny zakres) — Dział Produktów Konsumenckich:

Witryna:
• Rodzaj zapytania*
• Zwrot grzecznościowy*
• Tytuł
• Imię*
• Nazwisko*
• Adres e-mail*
• Spółka/organizacja
• Stanowisko
• Kraj*
• Ulica i numer
• Kod pocztowy
• Miejscowość
• Numer telefonu
• Faks
• Model produktu
• Wiadomość
• Kontrola „Nie jestem robotem”

Dodatkowe pola w formularzu kontaktowym w witrynie (Audio):
• Proszę o kontakt: telefoniczny, mailowy, korespondencyjny
• Branża*
• Pracownicy*
• Moje zainteresowania to*: ogólne rozwiązania utrwalania mowy, aktualizacja istniejącego dyktafonu, rozwiązania transkrypcji, korzyści cyfrowego dyktowania (w porównaniu do analogowego), wersja próbna produktu, inne

Dodatkowe pola dla platformy Olympus Test & Wow:
• Język

Po wysłaniu wiadomości przez użytkownika zapisywane są następujące dane:
• Formularze w witrynie: Wszystkie dane wprowadzane w formularzu są wysyłane pocztą e-mail do przypisanych osób kontaktowych (w zależności od rodzaju zapytania). Pracownicy europejskiego centrum obsługi klientów firmy Olympus wprowadzają dane klienta do firmowego systemu CRM na wymagany okres w celu obsługi zgłoszenia
• Formularze Olympus Test & Wow: Wszystkie dane wprowadzane w formularzu będą przechowywane w bazie danych klientów My Olympus.
Aby umożliwić przetwarzanie danych, prosimy użytkownika o zgodę przed wysłaniem wiadomości i udostępniamy niniejszą politykę prywatności poprzez zawarcie hiperłącza.

Formularze kontaktowe — SYSTEMY MEDYCZNE
• Temat/przyczyna nawiązania kontaktu
• Imię i nazwisko
• Kraj
• Adres e-mail
• Wiadomość

Użytkownik może również dobrowolnie dodać inne dane, np.:
• Zwrot grzecznościowy
• Telefon
• Stanowisko
• Organizacja
• Faks
• Ulica
• Kod pocztowy
• Miejscowość
Po wysłaniu wiadomości przez użytkownika zapisywane są następujące dane:
Wszystkie pola wypełnione w formularzy kontaktowym.

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przetwarzanie innych danych (np. danych połączenia) podczas procesu wysyłania powinno zapobiec nadużywaniu formularzy kontaktowych i zagwarantować bezpieczeństwo naszych systemów technologii informacyjnej. Podstawą prawną w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych uzyskanych z przesłanej nam wiadomości e-mail również jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ posiadamy prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych. Przetwarzamy dane osobowe z wiadomości e-mail oraz formularzy kontaktowych wyłącznie w celu obsługi takiego kontaktu i w tym kontekście przekazujemy je do innych podmiotów należących do grupy Olympus w Europie. Dane używane są wyłącznie do celów korespondencyjnych. Jeśli użytkownik nawiązuje kontakt w związku z zawarciem umowy, dodatkową podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane użytkownika usuwamy po upływie okresu wymaganego do realizacji celu, w jakim te dane zostały zgromadzone. Taka sytuacja ma miejsce, jeśli korespondencja z użytkownikiem zostanie zakończona. Korespondencja zostaje zakończona, jeśli kwestie dotyczące pytań/przyczyn wysłania wiadomości zostały w sposób ostateczny rozstrzygnięte. Dane osobowe dodatkowo gromadzone podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik kontaktujący się z nami pocztą e-mail może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku nie udzielimy jednak odpowiedzi na wiadomość użytkownika.

3.6 Cechy/Funkcje sklepu internetowego dotyczące zamawiania produktów lub usług — Dział Produktów Konsumenckich
Gromadzimy dane osobowe użytkownika na potrzeby sklepu internetowego po złożeniu w sklepie internetowym przez użytkownika zamówienia na jeden z naszych produktów lub po rejestracji produktu. Dane te obejmują:
• Zwrot grzecznościowy*
• Tytuł
• Imię i nazwisko*
• Spółka
• Nr VAT
• Adres e-mail*
• Adres korespondencyjny
• Kraj*
• Numer telefonu
• Adres e-mail*
• Hasło*
• Dane wymagane w zależności od rodzaju płatności, np. dane karty kredytowej
• Inne dane przekazane nam dobrowolnie

Dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane przez nas oraz naszych partnerów w zakresie usług (usługi pocztowe i paczkowe) w stopniu niezbędnym do nawiązania, wykonania i rozwiązania umowy z użytkownikiem oraz na potrzeby realizowanej przez nas usługi. Dane te są w szczególności wymagane w celu:
• Zarządzania witryną
• Udoskonalania działania witryny pod kątem przyzwyczajeń w korzystaniu
• Udostępniania określonych usług w naszej witrynie
• Obsługi zamówień
• Wysyłania korespondencji związanej z zamówieniami
• Wysyłania faktur i realizacji płatności
• Udzielania odpowiedzi na pytania użytkownika

Podstawą takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdyż przetwarzanie danych użytkownika jest konieczne w celu realizacji naszych zobowiązań umownych (dostarczenia produktu). Podstawą przetwarzania danych w związku z udoskonalaniem witryny oraz użyciem określonych usług w naszej witrynie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdyż mamy prawnie uzasadniony interes, aby udoskonalać nasze usługi z myślą o przyszłości. Przekazywanie danych użytkownika dostawcom usług, o których mowa powyżej, również opiera się o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ oferują oni formy płatności ułatwiające użytkownikowi realizację płatności za produkty.

Dane użytkownika usuwamy po upływie okresu wymaganego do realizacji celu, w jakim te dane zostały zgromadzone. Ponieważ realizacja umowy uzależniona jest od posiadania danych, dane użytkownika przechowujemy zasadniczo przez cały okres obowiązywania umowy. Zastrzegamy jednak prawo do przechowywania danych przez okres wymagany do obsługi jakichkolwiek ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji. Ponadto możemy być umownie lub prawnie zobowiązani do przechowywania danych nawet po dacie rozwiązania umowy (np. do celów podatkowych). Okresy przechowywania danych obowiązujące w takich przypadkach muszą być określane indywidualnie dla poszczególnych umów i stron umownych.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli dane są niezbędne do realizacji umowy lub wykonania środków poprzedzających umowę, wcześniejsze usunięcie danych może nastąpić, wyłącznie jeśli obowiązek umowny lub prawny dopuszcza takie usunięcie.

Nie ujawniamy danych osobowych stronom trzecim bez zgody użytkownika z wyjątkiem podmiotów należących do grupy Olympus oraz powiązanych spółek, np. dostawców usług płatniczych (PayPal i Wirecard Bank AG / RatePay GmbH) oraz dostawców usług pocztowych i paczkowych. Tacy usługodawcy mogą dokonać dalszego transferu danych użytkownika do agencji informacji kredytowej. Dane osobowe niezbędne do realizacji transakcji będą przechowywane i wykorzystywane przez nas w zakresie wymaganym do realizacji zamówień i/lub przekazywania usługodawcom oraz w celu przetwarzania danych w naszym imieniu. W przypadku zamówienia towarów do kraju innego niż Niemcy dane zostaną przekazane dostawcom usług pocztowych i paczkowych w zakresie niezbędnym do realizacji wysyłki. W przypadku usług Wirecard Bank AG / RatePay GmbH i PayPal należy wziąć pod uwagę następujące zapisy:

3.6.1 Wirecard Bank AG, RatePay GmbH i Klarna Bank AB (publ)
W zależności od rodzaju płatności oraz dostępności płatności realizowane są przez Wirecard Bank AG („Rodzaj płatności Wirecard”). Jeśli dostępny jest i wybrany został rodzaj płatności Wirecard (w tym karta kredytowa, p24, ideal, Sofortüberweisung, faktura, płatność ratalna), następujące dane mogą zostać przesłane firmom RatePay GmbH, Schlüterstrasse 39, D-10629 Berlin, Niemcy, Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Szwecja, i Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, D-85609 Aschheim, Niemcy i mogą być przetwarzane w tych krajach do celów podanych poniżej:

• Tytuł, imię, nazwisko, data urodzenia, adres, adres e-mail i numer telefonu
• Numer ubezpieczenia społecznego w przypadku Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji
• Dane dotyczące konta (w przypadku polecenia zapłaty Wirecard): Posiadacz konta, numer konta, kod bankowy, bank, IBAN, BIC/Swift
• Inne dane: Dane dotyczące wcześniejszych, bieżących i/lub przyszłych zamówień w sklepie detalicznym lub innych transakcji w sklepach internetowych współpracujących z Wirecard, RatePay i Klarna, np. informacje dotyczące produktów i rodzajów płatności wybranych przez klienta końcowego
• Dane dotyczące zdolności kredytowej: Dane pochodzące w szczególności z agencji informacji kredytowej informujące o sytuacji kredytowej klienta, np. dane dotyczące wszelkich roszczeń wobec klienta, oraz inne dane dotyczące zdolności kredytowej
• Dane techniczne: Dane dotyczące urządzenia używanego przez klienta podczas składania zamówienia
• Adres IP
Dane klienta używane są do następujących celów:
• Sprawdzenie poziomu ryzyka w przypadku zamówień w sklepie detalicznym
• Przesłanie danych klienta do Wirecard, RatePay i Klarna oraz dalsze przekazanie danych klienta związanych z wyrażeniem woli zawarcia, wejściem w życie oraz wygaśnięciem umowy pomiędzy klientem końcowym i Olympus przez Wirecard, RatePay i/lub Klarna firmom SCHUFA Holding AG, Infoscore Consumer Data GmbH (ICD), Creditreform Boniversum GmbH, Deltavista GmbH i/lub Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG (BWI) w celu uzyskania informacji dotyczących klienta z tych agencji informacji kredytowej. Informacje te mogą uwzględniać punktowe oceny kredytowe oparte o matematyczno-statystyczne procesy uwzględniające w obliczeniach dane adresowe. Firma Wirecard jest upoważniona do wyznaczenia w dowolnym momencie innego dostawcy usług na potrzeby zachowania informacji o kliencie.
• Obliczenia własnych punktowych ocen kredytowych oraz innych mierników (np. kategorii ryzyka) przez Wirecard i/lub RatePay i/lub Klarna.
• Podejmowanie na tej podstawie decyzji przez Wirecard dotyczących udostępnienia rodzaju płatności Wirecard żądanego przez klienta (dla bieżących i przyszłych zamówień w sklepie Olympus) i przekazywanie takich informacji firmie Olympus.
• Korzystanie z danych adresowych przez Olympus i przekazywanie ich firmie Wirecard, RatePay i/lub Klarna w celu indywidualnej oceny ryzyka zaległości płatniczych.
Kontrola ryzyka dla zamówień realizowanych w innych sklepach internetowych:
• Przeprowadzanie opisanych powyżej kontroli ryzyka przez firmę Wirecard, RatePay i/lub Klarna dla operatorów innych sklepów internetowych, w przypadku gdy klient chce złożyć zamówienie w tym sklepie za pomocą rodzaju płatności Wirecard.
• Przekazywanie danych klienta w ramach cesji roszczeń firmie Wirecard oraz użycie danych klienta przez Wirecard, o ile jest to konieczne w celu ustalenia i egzekwowania scedowanych roszczeń.

3.6.2 PayPal
W przypadku płatności PayPal dane dotyczące płatności użytkownika na potrzeby przetwarzania przekazywane są firmie PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal”). PayPal zastrzega sobie prawo do wykonania kontroli kredytowej. Wyniki kontroli kredytowej dotyczące statystycznego prawdopodobieństwa powstania zaległości płatniczych są wykorzystywane przez PayPal w celu podjęcia decyzji w zakresie gotowości udostępnienia formy płatności. Informacje dotyczące zdolności kredytowej mogą zawierać wartości prawdopodobieństwa (tak zwane wartości wynikowe). Wartości wynikowe składające się na wynik kontroli kredytowej muszą opierać się o naukowo uzasadnione procedury matematyczno-statystyczne. Dane takie jak informacje adresowe są elementem składowym wartości wynikowych.

3.7 Funkcja blogowania z możliwością zamieszczania komentarzy / usługa MyOlympus — Dział Produktów Konsumenckich
W społeczności MyOlympus w naszych witrynach prowadzony jest tak zwany „weblog” lub „blog” z funkcją komentowania. Aby umieścić komentarz przy wpisie, należy wprowadzić tekst do pola komentarza. Komentarze przesyłane przez użytkowników są przekazywane do nas, a następnie przez nas przechowywane. W przypadku umieszczenia komentarza przy wpisie na blogu przechowujemy następujące dane:
• Godzina i data przesłania komentarza

Tekst wprowadzony w polu komentarza oraz nazwa użytkownika lub pseudonim stają się następnie widoczne dla stron trzecich pod komentowanym wpisem na blogu razem z wprowadzoną nazwą oraz datą i godziną publikacji. Przed przesłaniem komentarza prosimy użytkownika o zgodę i udostępniamy mu niniejszą politykę prywatności. W zakresie, w jakim gromadzenie i przetwarzanie danych oparte jest o zgodę użytkownika, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Art. 6 ust 1 lit. f) RODO również stanowi podstawę prawną, gdyż przetwarzanie danych jest także niezbędne do opublikowania komentarza użytkownika. Przetwarzanie dalszych danych w czasie wysyłania i przechowywania w naszym systemie powinno zapobiec lub co najmniej ograniczyć nadużywanie funkcji komentowania oraz powinno zagwarantować bezpieczeństwo naszego systemu technologii informacyjnej. Ponadto możemy usunąć komentarz użytkownika jedynie na jego własną prośbę, pod warunkiem że będziemy mogli go zidentyfikować. Podstawą prawną przetwarzania wspomnianych danych jest zatem również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane użytkownika zostaną usunięte po upływie okresu wymaganego do realizacji celu, w jakim zostały zgromadzone. Dane zgromadzone i przetwarzane w związku z funkcją komentarza są wymagane przez cały okres, w którym komentarz jest widoczny. Nawet po usunięciu komentarza konieczne może być przechowywanie i przetwarzanie danych, o ile takie przechowywanie stanowi nasz prawny lub umowny obowiązek.
Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę wyrażoną przed opublikowaniem komentarza. W takim przypadku usuniemy wszystkie dane zgromadzone w związku z takim komentarzem. Powyższe nie dotyczy ustawowych okresów przechowywania danych zobowiązujących nas do dalszego przechowywania lub przetwarzania danych.

3.8 Wiadomości e-mail dotyczące statusu napraw produktów konsumenckich
Nabywcy aparatów i produktów audio mają możliwość skorzystania z funkcji internetowej rejestracji napraw i przesłania produktu do naszego centrum serwisowego. Użytkownicy, którzy podali nam swój adres e-mail, będą otrzymywać wiadomości z informacja o aktualnym statusie naprawy produktu. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w świetle art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości e-mail poprzez kliknięcie łącza umożliwiającego rezygnację z subskrypcji znajdującego się w dolnej części każdej wiadomości dotyczącej statusu naprawy. Po rezygnacji dane użytkownika nie będą dłużej przetwarzane w tym celu. Dodatkowo użytkownik może zawsze sprawdzić status naprawy, dzwoniąc na naszą infolinię lub wysyłając wiadomość e-mail.

3.9 Ankieta satysfakcji dla klientów systemów medycznych
Przeprowadzamy ankiety wśród klientów, ponieważ interesują nas opinie użytkowników dotyczące naszych produktów i usług. Użytkownicy będący klientami Olympus regularnie otrzymują od nas wiadomość e-mail z prośbą o ocenę produktu i usługi. Użytkownik otrzymuje taką wiadomość niezależnie od tego, czy jest subskrybentem newslettera. Taka procedura jest zgodna z wymogami prawnymi dyrektywy unijnej 2002/58/WE. W tym celu korzystamy z adresu e-mail przekazanego przez użytkownika podczas zakupu na potrzeby reklamowania zakupionych już produktów na podstawie wcześniej złożonego zamówienia. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail z ankietą satysfakcji bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż koszt przesyłania według stawek podstawowych. Po rezygnacji dane użytkownika nie będą dłużej przetwarzane do takich celów.

4. Usuwanie konta MyOlympus lub konta w sklepie internetowym Olympus — Dział Produktów Konsumenckich
Użytkownik może w dowolnym momencie i ze skutkiem następczym wycofać swoją zgodę dotyczącą wybranej usługi, w której jest zarejestrowany. W tym celu należy zalogować się na konto użytkownika i wybrać opcję „Usuń konto”. Należy pamiętać, że czynność ta spowoduje również usunięcie wszystkich powiązanych z kontem użytkownika informacji oraz korzyści, na przykład wprowadzonych danych rejestracyjnych produktów. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z umownymi „Warunkami użytkowania” MyOlympus.

5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Jak wspomnieliśmy w Rozdziale 3, realizację pewnych usług powierzamy firmom zewnętrznym. Firmy te mogą mieć swoją siedzibę w państwach trzecich znajdujących się poza UE. W takich przypadkach dane użytkownika będą przetwarzane w tych państwach trzecich. W związku z tym w poniższej tabeli wyjaśniamy, jakie usługi są powierzane firmom zewnętrznym, gdzie mają one swoje siedziby oraz jakie przepisy prawne pozwalają nam powierzyć im przetwarzanie danych użytkownika:
Proces
Strona trzecia
Państwo trzecie
Podstawa prawna
Rejestracja na szkolenie (Olympus Europa SE & Co. KG, Dział Systemów Medycznych)
Haufe-Umantis AG
Szwajcaria
Decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, art. 45 (Szwajcaria; zob. UE — decyzja Komisji 2000/518/WE)
Przesyłanie aplikacji o pracę
Haufe-Umantis AG
Szwajcaria
Decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, art. 45 (Szwajcaria; zob. UE — decyzja Komisji 2000/518/WE)

6. Prawa użytkownika
Pragniemy, aby użytkownik był poinformowany o przysługujących mu prawach w związku z przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych. W razie pytań na temat praw użytkownika lub chęci skorzystania z jednego lub kilku przysługujących użytkownikowi praw prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres dataprivacy@olympus-europa.com.

6.1 Prawo do wycofania oświadczenia o wyrażeniu zgody w związku z ochroną danych (art. 7 ust. 3 RODO)
W przypadku gdy dane użytkownika są przez nas przetwarzane na podstawie jego wyraźnej zgody, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik zostanie poinformowany o tym prawie przed wyrażeniem zgody.

6.2 Prawo do informacji (Artykuł 15 RODO)
Zgodnie z art. 15 RODO użytkownik ma prawo żądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące go dane osobowe. Jeżeli ma to miejsce, użytkownik ma prawo dostępu do tych danych osobowych, jak również do następujących informacji: cele, do których wykorzystujemy dane osobowe użytkownika; kategorie posiadanych przez nas danych osobowych dotyczących użytkownika; odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym ujawniliśmy lub ujawnimy dane osobowe użytkownika; tam, gdzie to możliwe, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli jest to niemożliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu; jeśli źródłem posiadanych przez nas danych osobowych dotyczących użytkownika nie jest bezpośrednio użytkownik, wszelkie istotne informacje dotyczące sposobu naszego wejścia w posiadanie danych osobowych użytkownika; informacja o tym, czy wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w ramach zautomatyzowanego procesu decyzyjnego i, jeśli tak, dodatkowe szczegóły dotyczące znaczenia tego procesu.

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, użytkownik ma prawo zostać poinformowany o odpowiednich zabezpieczeniach w celu zapewnienia, że odbiorcy ci również przestrzegają postanowień RODO.

6.3 Prawo do korekty danych (Artykuł 16 RODO)
Użytkownik ma prawo żądać od nas niezwłocznej korekty jakichkolwiek dotyczących go nieprawidłowych danych. Z uwzględnieniem celów przetwarzania użytkownik ma także prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

6.4 Prawo do usunięcia danych — „prawo do bycia zapomnianym” (Artykuł 17 RODO)
Użytkownik ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
• dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• użytkownik wycofuje zgodę, na której opierało się przetwarzanie i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania;
• użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO z powodów wynikających z jego szczególnej sytuacji i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
• użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego na mocy art. 21 ust. 2 RODO;
• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
• usunięcie danych jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie unijnym lub krajowym;
• dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku, zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Zastosujemy się do żądania usunięcia danych, chyba że będziemy prawnie zobowiązani lub upoważnieni do dalszego przechowywania i przetwarzania danych użytkownika. Za zobowiązanie prawne uważane są w szczególności ustawowe okresy zatrzymywania danych. Ponadto jesteśmy upoważnieni do dalszego przechowywania danych użytkownika, jeżeli bez nich nie mamy możliwości ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

W przypadku gdy dane użytkownika zostały przez nas upublicznione i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, podejmiemy odpowiednie działania, z uwzględnieniem dostępnej technologii oraz kosztów realizacji, w celu poinformowania podmiotów odpowiedzialnych, czy użytkownik zażądał usunięcia danych również po ich stronie.

6.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania (Artykuł 18 RODO)
Zgodnie z art. 18 RODO możemy przetwarzać dane jedynie w ograniczonym zakresie w następujących przypadkach:
• użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych — do momentu aż uzyskamy możliwość sprawdzenia ich prawidłowości;
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik odmawia usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
• dane nie są nam już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub
• użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO z powodów wynikających z jego szczególnej sytuacji — dopóki nie wyjaśni się, czy prawnie uzasadnione powody przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec interesów użytkownika.
Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, dane mogą być przez nas jedynie przechowywane. Jakiekolwiek dalsze przetwarzanie jest w takim przypadku dopuszczalne jedynie za zgodą użytkownika lub do celów ustalania, dochodzenia albo obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej albo prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii albo państwa członkowskiego. Użytkownik może wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Przed uchyleniem ograniczenia użytkownik zostanie o tym przez nas poinformowany.

6.6 Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych (Artykuł 19 RODO)
Jesteśmy zobowiązani do poinformowania wszystkich odbiorców, którym zostały ujawnione dane użytkownika, o korekcie lub usunięciu danych lub o ograniczeniu ich przetwarzania. Obowiązek ten nie ma zastosowania, jeżeli okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Na żądanie użytkownika udzielimy mu informacji na temat tych odbiorców.

6.7 Prawo do przenoszenia danych (Artykuł 20 RODO)
Użytkownik ma prawo otrzymać podane przez niego i dotyczące go dane w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ponadto użytkownik ma prawo zlecić nam przesłanie jego danych osobowych stronie trzeciej, pod warunkiem że:
• przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika; oraz
• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Użytkownik ma prawo żądać przesłania jego danych bezpośrednio stronie trzeciej, o ile jest to technicznie możliwe.
Prawo to nie może jednak niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym naszej firmy. W takim przypadku jesteśmy uprawnieni do odmowy dostarczenia lub przeniesienia danych użytkownika.

6.8 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie (Artykuł 22 RODO)
W naszych witrynach dane użytkownika nie podlegają decyzjom podejmowanym wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie (np. profilowanie). Użytkownik ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli wywołuje to wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

6.9 Prawo do sprzeciwu (Artykuł 21 RODO)
Jeżeli dane użytkownika przetwarzane są przez nas w oparciu o prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), ma on prawo się temu sprzeciwić, jeżeli powody ku temu wynikają z jego szczególnej sytuacji. Dotyczy to również dokonywanego na podstawie tych przepisów profilowania.

W tym przypadku zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych użytkownika, chyba że wykażemy istnienie uzasadnionych, wartych ochrony podstaw do przetwarzania. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub przetwarzanie musi służyć ustalaniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.

Jeżeli dane użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, może on sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych. Dotyczy to także profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu dane użytkownika nie będą już przetwarzane do takich celów.

6.10 Prawo odwołania się do organu nadzorczego (Artykuł 77 RODO)
Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym przebywa, pracuje lub podejrzewa, że doszło do naruszenia przeciwko niemu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Inne mogące przysługiwać użytkownikowi administracyjne lub sądowe środki odwoławcze pozostają nienaruszone.

7. Aktualizacje naszych Warunków prywatności i Zasad stosowania plików cookie
Zastrzegamy sobie prawo do regularnej aktualizacji niniejszej polityki prywatności w przypadku zmiany warunków prawnych, technicznych lub gospodarczych. Podczas aktualizacji naszej polityki prywatności podejmujemy odpowiednie działania, aby zgodnie z wymogami poinformować użytkowników o znaczeniu wprowadzonych zmian. Użytkownicy będą proszeni o wyrażenie zgody na wszystkie istotne zmiany w polityce prywatności, jeżeli i w zakresie, w jakim jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

8. Informacja na temat hostingu
Wszystkie nasze witryny obsługiwane są przez dostawców usług hostingowych przestrzegających najnowszych standardów dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych.

Ostatnia modyfikacja: 2018-05-18

Zasady stosowania plików cookie w witrynie internetowej Olympus

Zasady stosowania plików cookie w witrynie internetowej Olympus

Spis treści
1.1 Pliki cookie wymagane ze względów technicznych
1.2 Pliki cookie istotne dla wydajności i dostępności funkcji
1.2.1 Google Analytics
1.2.2 Adobe Analytics
1.2.3 Lista plików cookie Adobe i Google Analytics używanych w naszych witrynach
1.3 Pliki cookie używane do celów reklamowych i w mediach społecznościowych
1.3.1 Google AdWords
1.3.2 Reklamy Bing
1.3.3 Reklama w sieciach społecznościowych (pliki cookie i piksele używane do remarketingu/retargetowania)
1.3.4 Marketing e-mailowy (episerver/ Optivo Broadmail)
1.3.5 Marketing w sieci afiliacji (Kwanko i Tradedoubler)
1.3.6 Lista plików cookie używanych w celach reklamowych
1.4 Wtyczki społecznościowe
1.4.1 Facebook
1.4.2 Pinterest
1.5 Pozostałe usługi stron trzecich
1.5.1 Mapy Google, reCaptcha, YouTube
1.5.2 Usługa skracania adresów URL — łącza bitly

Zasady stosowania plików cookie
W naszej witrynie internetowej używamy plików cookie (nazywanych także „ciasteczkami”). Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej użytkownika lub zapisywane przez tę przeglądarkę w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, w systemie użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Plik ten zawiera indywidualny ciąg znaków, który może posłużyć do identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas następnych odwiedzin w witrynie. W poniższych punktach szczegółowo omówiono typy plików cookie, których używamy, oraz wskazano, jakie dane są przetwarzane w związku z użyciem poszczególnych rodzajów plików cookie.
Użytkownik ma pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Pliki cookie są zapisane na komputerze użytkownika, a dane z nich są przesyłane do naszej witryny.

Zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, użytkownik może dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Pliki cookie, które już zostały zapisane, można w dowolnej chwili usunąć. Usunięcie plików cookie może również nastąpić automatycznie w wyniku odpowiedniej zmiany ustawień przeglądarki. Należy zwrócić uwagę, że dezaktywacja wszystkich rodzajów plików cookie pochodzących z naszej witryny może uniemożliwić korzystanie ze wszystkich jej funkcji. Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, jest informowany o tym, że stosujemy pliki cookie, a my uzyskujemy zgodę użytkownika na przetwarzanie danych wykorzystywanych w tym kontekście. Przedstawiona informacja o stosowaniu plików cookie zawiera również odwołanie do niniejszej polityki prywatności oraz zasad stosowania plików cookie.

1.1 Pliki cookie wymagane ze względów technicznych
Te pliki cookie są wymagane do nawigacji w witrynach internetowych oraz do korzystania z ich funkcji, takich jak dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny. Bez tych plików cookie nie jest możliwe korzystanie z niektórych usług, takich jak rejestracja produktów i rejestracja na szkolenia.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookie wymaganych ze względów technicznych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane zbierane przez pliki cookie wymagane ze względów technicznych nie są używane do tworzenia profili użytkowników.
Informacje o okresie przechowywania plików cookie wymaganych ze względów technicznych zamieszono w poniższej tabeli.
Plików cookie wymaganych ze względów technicznych nie można dezaktywować.

Cookies1

1.2 Pliki cookie istotne dla wydajności i dostępności funkcji
W naszych witrynach używamy również plików cookie służących do analizowania celów, dla których użytkownicy korzystają z tych witryn. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Te pliki cookie gromadzą informację o tym, w jaki sposób użytkownicy odwiedzający witrynę korzystają z niej, na przykład na które strony najczęściej wchodzą i czy napotykają komunikaty o błędach generowane na stronach.

Cele te stanowią prawnie uzasadniony interes będący podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ dzięki zastosowaniu tych plików cookie możemy doskonalić naszą witrynę internetową oraz jej treść. Ponadto te pliki cookie umożliwiają nam uzyskiwanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z naszej witryny, a w rezultacie pozwalają na stałe optymalizowanie oferty dla użytkowników.

Informacje o okresie przechowywania plików cookie służących do analizy sposobu korzystania z witryny zamieszono w poniższej tabeli. Można kliknąć przycisk znajdujący się poniżej, aby odmówić zgody na stosowa nie tych plików cookie.

1.2.1 Google Analytics
W naszych witrynach internetowych korzystamy z Google Analytics — usługi do analizy korzystania ze stron internetowych świadczonej przez spółkę Google, Inc. („Google”). Usługa Google Analytics stosuje pliki cookie. Wygenerowane przez pliki cookie informacje na temat korzystania przez użytkownika z witryny (w tym adres IP użytkownika) będą przesyłane do serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i przechowywane na tych serwerach.

Google używa tych informacji w naszym imieniu do ewaluacji wykorzystania naszej oferty internetowej, tworzenia raportów zbiorczych o działaniach w ramach tej oferty internetowej oraz do świadczenia na naszą rzecz dodatkowych usług związanych z korzystaniem z tej oferty internetowej. Na podstawie przetworzonych danych mogą być tworzone pseudonimizowane profile użytkowników.

Używamy usługi Google Analytics wyłącznie w konfiguracji z włączoną anonimizacją IP („gat._anonymizeIp();”), aby zapewnić anonimizację gromadzenia adresów IP (tzw. maskowanie IP). Oznacza to, że adres IP użytkownika zostania zanonimizowany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będącymi sygnatariuszami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika nie jest scalany z innymi danymi Google.

Użytkownik może uniemożliwić spółce Google gromadzenie i wykorzystanie jego danych (plików cookie i adresu IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dalsze informacje na temat wykorzystania danych przez Google w celach reklamowych, możliwych ustawieniach i sprzeciwach można znaleźć na stronach internetowych Google:
• https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ („Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług”),
• http://www.google.com/policies/technologies/ads („Reklamy”),
• http://www.google.pl/settings/ads („Kontroluj informacje, których Google używa do wyświetlania reklam”),
• http://www.google.com/ads/preferences/ („Personalizacja reklam w internecie”).
Alternatywą dla wtyczki do przeglądarki, dostępną także w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, jest kliknięcie tego łącza w celu zablokowania gromadzenia w przyszłości przez Google Analytics danych z tej witryny. W rezultacie wykonania tej czynności na urządzeniu użytkownika zostanie zapisany plik cookie z informacją o braku zgody. Informuje on, że nie wolno nam przechowywać danych użytkownika przeznaczonych dla Google Analytics. Jeśli użytkownik usunie pliki cookie zapisane na swoim urządzeniu, musi ponownie kliknąć to łącze.

1.2.2 Adobe Analytics
W naszych witrynach internetowych korzystamy z usługi Adobe Analytics służącej do analizy korzystania ze stron internetowych, świadczonej przez spółkę Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, City West, Business Campus, Dublin 24, Irlandia („Adobe”). Usługa ta korzysta z plików cookie, aby pomóc firmie Olympus w analizowaniu sposobów korzystania z witryny przez odwiedzających ją użytkowników. Wygenerowane przez pliki cookie informacje o tym, jak użytkownik korzysta z witryny internetowej, zawierają adres IP użytkownika.
Jeśli informacje o korzystaniu z witryny wygenerowane przez plik cookie są przesyłane na serwer Adobe, odpowiednie ustawienia gwarantują, że adres IP zostanie zanonimizowany przed dokonaniem jego geolokalizacji i że przed zapisaniem zostanie zastąpiony ogólnym adresem IP. Adobe korzysta z tych informacji, aby analizować wykorzystanie witryny, tworzyć raporty o działaniach podejmowanych w witrynie i świadczyć dla operatora witryny inne usługi związane z korzystaniem z witryny oraz z internetu. Adres IP przetwarzany przez Adobe nie jest łączony z innymi danymi posiadanymi przez Adobe. Za pośrednictwem odpowiedniego ustawienia w przeglądarce użytkownik może zablokować instalowanie plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik może utracić możliwość korzystania ze wszystkich funkcji tej witryny.
Użytkownik może również zablokować rejestrowanie przez Adobe tworzonych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania z witryny przez użytkownika (w tym adresu IP użytkownika) oraz przetwarzanie tych danych przez Adobe. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną po kliknięciu następującego łącza: http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

1.2.3 Lista plików cookie Adobe i Google Analytics używanych w naszych witrynach

Cookies2

1.3 Pliki cookie używane do celów reklamowych i w mediach społecznościowych
Te pliki cookie są ustawiane przez strony trzecie i służą do gromadzenia informacji o witrynach odwiedzonych przez użytkownika (śledzenie w sieci WWW), tak by możliwe było prezentowanie użytkownikowi zindywidualizowanych reklam.

Cele te stanowią prawnie uzasadniony interes będący podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ w ten sposób możemy dostosowywać reklamy do preferencji użytkownika. Prosimy jednak również o wyrażenie zgody na stosowanie tych plików cookie stron trzecich poprzez kliknięcie przycisku na nakładce ze zgodą na stosowanie plików cookie, która pojawia się, gdy użytkownik po raz pierwszy odwiedzi naszą witrynę. Dlatego podstawą prawną jest również artykuł 6, ust. 1 lit. a) RODO.

Okres przechowywania plików cookie służących do analizy zachowania użytkownika w internecie określony jest zgodnie z powyższymi informacjami (patrz 3.8), chyba że dla poszczególnych plików cookie obowiązują różne szczególne okresy zachowywania lub przechowywania określone w poniższej tabeli. Ponadto informujemy o korzystaniu w celach marketingowych i reklamowych z następujących usług świadczonych przez stronę trzecią.

1.3.1 Google AdWords
W naszych witrynach internetowych korzystamy z usługi Google AdWords. Google AdWords to program reklam internetowych prowadzony przez spółkę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Po pierwsze — używamy funkcji remarketingu w ramach usługi Google Adwords. Funkcja remarketingu umożliwia nam wyświetlanie w innych witrynach należących do sieci reklamowej Google — czyli we własnej witrynie Google (tzw. reklamy Google, Google Ads) oraz w innych witrynach — reklam skierowanych do użytkowników naszej witryny i dobranych na podstawie ich indywidualnych zainteresowań. W tym celu analizowane są interakcje użytkownika w naszej witrynie, np. to, jakimi ofertami się interesuje, i na tej podstawie wybierane są reklamy do wyświetlenia na innych stronach, które użytkownik odwiedzi po opuszczeniu naszej witryny. Aby realizować tę funkcję, Google zapisuje w przeglądarce użytkownika specjalny numer, gdy użytkownik odwiedza niektóre usługi lub witryny Google bądź witryny należące do sieci reklamowej Google. Te wizyty użytkownika są rejestrowane za pośrednictwem tego numeru, który w tym przypadku nazywany jest „informacją cookie” lub „ciasteczkiem”. Numer ten w sposób unikalny identyfikuje przeglądarkę WWW na konkretnym komputerze, ale nie identyfikuje osoby; dane osobowe nie są przechowywane. Użytkownik może dezaktywować użycie tej informacji cookie przez Google, otwierając poniższe łącze, a następnie pobierając i instalując dostępną pod nim wtyczkę: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Więcej informacji o remarketingu Google oraz deklarację Google w sprawie ochrony prywatności danych zamieszczono na stronach: http://www.google.com/privacy/ads/

Po drugie — w ramach usługi Google AdWords, korzystamy z funkcji tzw. śledzenia konwersji. Gdy użytkownik kliknie reklamę opublikowaną przez Google, na komputerze/urządzeniu użytkownika zapisywany jest plik cookie służący do śledzenia konwersji. Takie pliki cookie tracą ważność po 30 dniach, nie zawierają danych osobowych i nie są używane do identyfikacji osób. Informacje uzyskane przy użyciu pliku cookie konwersji są podstawą do generowania statystyk konwersji dla klientów korzystających z usługi AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji.

Zmieniając odpowiednie ustawienie w przeglądarce, użytkownik może zablokować instalowanie plików cookie; podkreślamy jednak, że w takim przypadku użytkownik może nie mieć możliwości korzystania ze wszystkich funkcji tej witryny. Użytkownik może również dezaktywować reklamy wybierane na podstawie zainteresowań w wyszukiwarce Google i reklamy Google wybierane na podstawie zainteresowań w innych witrynach (należących do sieci reklamowej Google). W tym celu użytkownik powinien wybrać ustawienie „Wyłącz” na stronie

http://www.google.com/settings/ads lub dezaktywować odpowiednie reklamy na stronie http://www.aboutads.info/choices/. Dodatkowe informacje o powiązanych opcjach i ochronie prywatności danych w Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/gb/policies/privacy/.

1.3.2 Reklamy Bing
Nasze witryny korzystają także z usługi śledzenia konwersji realizowanej przez spółkę Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Jeśli użytkownik wejdzie na naszą witrynę za pośrednictwem reklamy w wyszukiwarce Microsoft Bing, na komputerze użytkownika zostanie zapisany plik cookie Microsoft Bing Ads. Umożliwi on firmie Microsoft i nam ustalenie, że ktoś kliknął reklamę, został przekierowany do naszej witryny i wszedł na określoną wcześniej stronę docelową (stronę konwersji). Nie są ujawniane żadne dane osobowe użytkownika (np. jego tożsamość), a jedynie łączna liczba użytkowników, którzy kliknęli reklamę Bing, po czym zostali przekierowani na stronę konwersji. Użytkownik może zablokować zapisywanie pliku cookie, np. za pośrednictwem ustawień przeglądarki, jeśli nie chce uczestniczyć w procedurze śledzenia. Dalsze informacje na temat ochrony danych i plików cookie używanych przez wyszukiwarkę Microsoft Bing można znaleźć na stronie https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.
Korzystając z następującego łącza, można odmówić udziału w tej usłudze: http://choice.microsoft.com/pl-PL/opt-out .

1.3.3 Reklama w sieciach społecznościowych (pliki cookie i piksele używane do remarketingu/retargetowania)
W naszych witrynach internetowych używamy pikseli Facebook do retargetowania (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”)). Znaczniki do remarketingu lub retargetowania ustanawiają bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem Facebooka, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę. W celu realizacji tej funkcji w naszej witrynie zostanie zaimplementowany znacznik do remarketingu. Będzie on wysyłał informacje o odwiedzinach użytkownika w naszej witrynie bezpośrednio do serwera Facebooka.
Jeśli w tym czasie użytkownik będzie zalogowany na swoim koncie na Facebooku, Facebook skojarzy tę informację z kontem użytkownika. Jeśli użytkownik nie będzie zalogowany na Facebooku, odpowiedni usługodawca natychmiast usunie tę informację.

Aby uzyskać więcej informacji o zasadach gromadzenia i wykorzystania danych przez Facebooka oraz o swoich prawach i opcjach ochrony prywatności w tym kontekście, należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi danych na Facebooku (https://www.facebook.com/about/privacy/).
Jeśli użytkownik nie życzy sobie, by Facebook kojarzył zgromadzone informacje bezpośrednio z kontem użytkownika na Facebooku, może wyłączyć funkcję remarketingu „Grupy niestandardowych odbiorców” pod adresem https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/. Użytkownik musi być zalogowany na Facebooku.

1.3.4 Marketing e-mailowy (episerver/ Optivo Broadmail)
Używamy rozwiązania Episerver, dawniej znanego pod nazwą Optivo broadmail (Episerver Deutschland, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy) do marketingu e-mailowego. Szczegółowe wyjaśnienia zamieszczone są w punkcie 3.4 Informacji o ochronie prywatności. Tutaj można w każdej chwili anulować swoją subskrypcję newslettera.

1.3.5 Marketing w sieci afiliacji (Kwanko i Tradedoubler)
W naszych witrynach korzystamy z funkcji sieci afiliacji Tradedoubler przeznaczonych dla partnerów (Tradedoubler, Birger Jarlsgatan 57A; 113 56 Stockholm, Szwecja) oraz z platformy Kwanko NetAffiliation (KWANKO FRANCE (HQ) 60, bd du Maréchal Joffre, 92340 Bourg-la-Reine, Francja). Strona służąca do potwierdzania zamówienia w naszym sklepie internetowym zawiera piksel konwersji (PostClic) z sieci afiliacji. Ten piksel umożliwia sieci afiliacji ustalenie, że zamówienie w sklepie internetowym zostało złożone po kontakcie z reklamą opublikowaną w sieci afiliacji. Partner prowadzący sieć afiliacji odczyta różne pliki cookie zapisane po kontakcie z reklamą w sieci afiliacji. Odczytywane pliki cookie mogą zawierać następujące informacje: znacznik czasu kliknięcie reklamy, zanonimizowany identyfikator sesji, informację o tym, który marketer umieścił reklamę w sieci i jakiego rodzaju reklama została zaprezentowana, a także identyfikator programu afiliacji. Opisane informacje mogą być rozpoznawane i odczytywane przez piksel sieci afiliacji na stronie sklepu internetowego służącej do potwierdzania zamówienia. Ponadto na stronach umieszcza się piksel(e) do remarketingu/retargetowania (PostView), aby prezentować użytkownikom witryny reklamy zbieżne z ich zainteresowaniami. Podstawową zasadą działania partnerów prowadzących takie sieci jest anonimowość użytkownika w kontekście przetwarzanych danych. Dlatego partner nie zapisuje w plikach cookie użytkowników adresów IP, lecz unikalne, losowe identyfikatory, które nie umożliwiają ustalenia tożsamości użytkowników. Nie jest prowadzona ani nawiązywana współpraca z dostawcami usług internetowych mająca na celu określanie faktycznej tożsamości użytkowników. Zawartość pliku cookie ogranicza się do informacji zgromadzonych przez partnera w trakcie wizyt użytkownika na stronach internetowych należących do sieci reklamowej. Z wyjątkiem plików cookie zapisywanych wyłącznie w celach statystycznych plik cookie użytkownika jest widoczny dla partnera tylko wtedy, gdy użytkownik odwiedza witrynę należącą do sieci partnerskiej.

Należy również pamięć, że użytkownik może zablokować tworzenie plików cookie na swoim komputerze, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Kliknięcie poniższego łącza spowoduje, że TradeDoubler nie będzie śledzić żadnej aktywności z przeglądarki użytkownika za pomocą plików cookie. http://publisher.tradedoubler.com/include/functions/optout.html?
Kliknięcie poniższego łącza spowoduje, że Kwanko nie będzie śledzić żadnej aktywności z przeglądarki użytkownika za pomocą plików cookie https://en.netaffiliation.com/opto

1.3.6 Lista plików cookie używanych w celach reklamowych

cookies3

1.4 Wtyczki społecznościowe

1.4.1 Facebook
Użytkownik może logować się na naszych witrynach i zakładać na nich konta poprzez skojarzenie swojego konta na Facebooku z naszą witryną. Podczas rejestracji i po zalogowaniu do naszej witryny internetowej informacje o tym, jak użytkownik korzysta z naszej witryny, będą bezpośrednio przekazywane do Facebooka. Nie mamy wpływu na to, jakie dane gromadzi Facebook. Jeśli użytkownik jest zalogowany w sieci społecznościowej, korzystanie przez użytkownika z naszej witryny może być powiązane z kontem użytkownika na Facebooku i automatycznie na nim uwidaczniane.

Administratorem danych dla usługi Facebook w odniesieniu do użytkowników w USA i w Kanadzie jest: Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Administratorem danych dla usługi Facebook w odniesieniu do użytkowników poza USA i Kanadą jest: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Irlandia. Informacje na temat prywatności na Facebooku można znaleźć tutaj.

1.4.2 Pinterest
W naszych witrynach jako jedna z wtyczek sieci społecznościowych może być stosowany przycisk Pin-it serwisu Pinterest. Gdy przycisk ten zostanie wyświetlony lub kliknięty, tworzy bezpośrednie połączenie między komputerem użytkownika a serwerem Pinterest. Pinterest może gromadzić dane osobowe i nieosobowe pochodzące od użytkownika. Zalecamy uzyskanie informacje o typie gromadzonych danych, przeznaczeniu i zakresie gromadzenia danych, bieżącym przetwarzaniu i wykorzystaniu danych przez Pinterest oraz o prawach użytkownika i ustawienie opcji chroniących sferę prywatną. W tym celu należy zapoznać się z informacjami o ochronie danych w witrynie pinterest.com.

1.5 Pozostałe usługi stron trzecich

1.5.1 Mapy Google, reCaptcha, YouTube

Ta witryna korzysta z usługi Mapy Google. Usługodawcą jest spółka Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby możliwe było korzystanie z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacja ta jest zwykle przesyłana do serwera Google w USA i tam przechowywana. Operator niniejszej witryny nie ma wpływu na przesyłanie tych danych. Mapy Google używane są, aby w sposób atrakcyjny przedstawić nasze oferty internetowe i wydarzenia oraz aby ułatwić użytkownikowi znajdowanie miejsc, które wskazujemy w treści witryny. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w świetle art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w deklaracji Google w sprawie ochrony danych: https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy/.

Aby chronić zamówienia użytkownika składane na formularzach internetowych, używamy usługo reCAPTCHA świadczonej przez spółkę Google Inc. (Google). Usługa ta zadaje użytkownikowi pytanie i na podstawie odpowiedzi ustala, czy informacje wprowadził człowiek, czy zautomatyzowany program stosowany w celu dokonania nadużycia. Podczas obsługi zapytania do Google wysyłany jest adres IP i wszelkie inne dane, których Google potrzebuje do realizacji usługi reCAPTCHA. W tym celu odpowiedź wprowadzona przez użytkownika zostanie przesłana do Google i tam wykorzystana.

Skorzystanie przez użytkownika z usługi reCaptcha wyraża zgodę na to, by udzielona przez niego odpowiedź (rozpoznanie znaków) została wykorzystana do digitalizacji starych dzieł. Jeśli jednak w ten witrynie aktywowana została anonimizacja adresów IP, adres IP użytkownika zostania uprzednio skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Google użyje tych informacji w imieniu operatora niniejszej witryny do ewaluacji korzystania przez użytkownika z tej usługi. Adres IP wysłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach procesu reCaptcha nie będzie scalany z innymi danymi udostępnianymi przez Google. Te dane podlegają odrębnym zasadom ochrony prywatności Google. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika poprzez użycie tej usługi jest art. 6 ust. 1 f RODO, ponieważ operator witryny ma uzasadniony interes prawny w ochronie ofert w swojej witrynie przed nadużyciami w postaci zautomatyzowanego szpiegowania i spamowania.

W naszą ofertę internetową wmontowaliśmy klipy wideo YouTube, które są przechowywane w witrynie http://www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio na stronach naszej witryny. Wszystkie te klipy wideo są osadzone na naszych stronach w „trybie rozszerzonej ochrony danych”, tj. żadne dane o użytkowniku nie będą przesyłane do YouTube, jeśli użytkownik nie odtworzy klipu wideo. Dopiero odtworzenie klipu wideo spowoduje przesłanie danych, o których mowa w paragrafie 2. Nie mamy wpływu na przesyłanie tych danych.

Odwiedzenie przez użytkownika tej witryny internetowej powoduje przekazanie do YouTube informacji o tym, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej podstrony witryny. Ponadto przesłane zostaną dane określone w §3 tej deklaracji. Odbywa się to niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego użytkownik jest zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie Google, informacje o użytkowniku zostaną bezpośrednio powiązane z jego kontem. Jeśli użytkownik nie życzy sobie być skojarzonym ze swoim profilem w serwisie YouTube, powinien wylogować się przed użyciem przycisku. YouTube przechowuje dane użytkowników w formie profili użytkowników i wykorzystuje je w celach reklamowych, do badań rynku i/lub do dynamicznego konstruowania treści swojej witryny na podstawie zapotrzebowania ze strony użytkowników. Takie analizy mają miejsce w szczególności (również w odniesieniu do użytkowników niezalogowanych) w celu prezentowania reklam ukierunkowanych na zapotrzebowanie oraz w celu informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach użytkownika w naszej witrynie. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, a aby skorzystać z tego prawa, musi skontaktować się z YouTube.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 f) RODO, ponieważ istnieje potrzeba prezentowania użytkownikowi określonych klipów wideo.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube zawiera polityka prywatności. Można w niej znaleźć także dodatkowe informacje o prawach użytkownika oraz sposobach wyboru opcji ochrony prywatności: https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy. Google przetwarza również dane osobowe użytkownika w USA i poddaje się zasadom porozumienia Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

1.5.2 Usługa skracania adresów URL — łącza bitly
Korzystamy z usług spółki bit.ly Inc., (New York City (HQ), 139, 5TH. Avenue, 5th. Floor, New York, NY 10010, USA, aby skracać adresy URL publikowane na platformach społecznościowych i w newsletterach. Bit.ly gromadzi anonimowe dane o korzystaniu z usługi, aby informować nas o tym, ile razy kliknięto określone skrócone łącze. Informacje te są agregowane i nie są udostępniane w kontekście konkretnych przypadków. Bit.ly nie gromadzi żadnych informacji umożliwiających identyfikację tożsamości użytkownika i nie ma dostępu do żadnych informacji przekazywanych nam przez użytkownika. Wybraliśmy Bit.ly jako preferowaną przez nas usługę skracania adresów URL, ponieważ świadczy ją spółka zarejestrowana w porozumieniu Tarcza Prywatności UE-USA, co oznacza, że przestrzega standardów ochrony danych porównywalnych z wymogami RODO. Więcej informacji o tym, jak bit.ly używa plików cookie i gromadzi dane o korzystaniu z usługi, można znaleźć w treści polityki prywatności tej spółki, pod adresem: http://bitly.com/pages/privacy.

Ostatnia modyfikacja: 2018-05-18